Proces
optimalisatie

Heeft u het idee dat werkzaamheden binnen uw organisatie of afdeling efficiënter of resultaatgerichter zouden moeten kunnen? Laat mij u helpen dit te onderzoeken. Door te kijken hoe processen, mensen en middelen beter op elkaar kunnen worden afgestemd kijk ik welke effectiviteit en/of efficiëntie behaald kan worden.

 


Het optimaliseren van bedrijfsprocessen begint met het inzicht krijgen van de processen binnen de organisatie, afdeling of team met hun onderlinge samenhang en afhankelijkheden.  We onderkennen 3 soorten processen: primaire processen, ondersteunende processen en sturingsprocessen.

Primaire Processen

Alle activiteiten die rechtstreeks een bijdrage leveren aan het tot stand komen van het product en/of dienst vormen de primaire processen, bijvoorbeeld: inkopen, produceren en verkopen. 

Ondersteunende processen
 
De ondersteunende processen zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering goed verloopt, bijvoorbeeld: de logistieke processen en de processen rondom het personeel. 

Sturingsprocessen

De sturingsprocessen meten hoe het proces verloopt, op basis waarvan gekozen kan worden voor een ingreep en daarmee bijsturen van het proces.

Puzzelstukjes

Vervolgens is de uitdaging om álle puzzelstukjes te vinden: wat komt een proces in, wat gaat een proces uit, wie doet wat op welk moment…en vervolgens alle puzzelstukjes in elkaar passen en zo ontstaat het complete plaatje.