Heeft u een geweldige proces/informatieanalist in dienst met een voldoende theoretische kennis, maar kan hij (of zij) vindt het nog lastig om het in de praktijk te brengen. Laat mij hem of haar begeleiden bij zijn volgende opdracht en hem zo de stap van theorie naar praktijk te laten maken.
Mentoring
Mijn hulp werd gevraagd voor een junior procesanalist. Hij ging zijn eerste procesverbetertraject zelfstandig uitvoeren. Ik heb hem begeleid bij het organiseren van procesworkshops. Door het een aantal keer onder begeleiding te doen heeft hij een goede basis op kunnen bouwen voor volgende keren.
H4P
Over mij
Wanneer H4P
Diensten
Contact
"We worden niet bemind omdat we goed zijn.
We worden goed omdat we bemind worden"
Desmond Tutu