In de  afgelopen jaren is voor verschillende opdrachtgevers onderzocht hoe bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever kunnen worden ingericht, hoe processen van verschillende organisatieonderdelen samengevoegd of beter op elkaar aangesloten kunnen worden, en op welke wijze informatie(technologie) het proces optimaal kan ondersteunen. 

ERvaringen vanuit opdrachtgevers

"Dianne heeft op onze universiteit een analyse- en ontwerp-opdracht uitgevoerd, waarbij de vijf betrokken faculteiten tot een gezamelijke programma van eisen en schets van de oplossing zijn gekomen. Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop Dianne dit proces heeft begeleid, geduldig en zorgvuldig. De veelheid aan standpunten heeft zij goed geconvergeerd tot een, waarbij ieder de eigen prioriteiten kon herkennen. Dianne heeft ook de bewaking van haar project-doorlooptijd zorgvuldig bewaakt."
Rotterdam School of Management
Erasmus Universiteit
Rotterdam School of Management
"Prima projectleider en een prettig persoon die in staat is om mensen te motiveren. Luistert goed naar de klant en abstraheert de wensen. Monitort de project-doelstellingen en -planning goed en rapporteert hier regelmatig over. "
Erasmus Universiteit
"Is gelet op haar persoonlijkheid, kennis en vaardigheden snel van toegevoegde waarde voor een organisatie. Doorgronden, verbinden, uitlijnen en borgen zijn daarbij kernbegrippen. "
Politie
Dienst Facility Managment